Τμήμα Αιμοδοσίας

Ο σύλλογός μας εδώ και πολλά χρόνια διατηρεί τράπεζα αίματος σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας και κάθε χρόνο συγκεντρώνει πάνω από εκατό φιάλες αίματος χάρη στην προθυμία και τον εθελοντισμό των αιμοδοτών του. Η αιμοδοσία είναι μία ακόμη πτυχή της πολυδιάστατης κοινωνικής δραστηριότητας και προσφοράς του συλλόγου στο σύνολο των πολιτών και Διβριωτών συνανθρώπων μας.

Παρακάτω παραθέτουμε το καταστατικό Αιμοδοσίας για ενημέρωση όλων...

ΤΜΗΜΑ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο  1
Το αίμα είναι Θείο αγαθό, δεν πωλείται ούτε αγοράζεται.
ΤΟ ΑΙΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ !

Άρθρο 2
Για το σκοπό αυτό ιδρύθηκε το Τμήμα Αιμοδοσίας του Συλλόγου μας.
Ιδιαίτερος  σκοπός του Τμήματος είναι η κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε  αίμα των μελών του Συλλόγου, καθώς επίσης και των  αιμοδοτών –μελών του τμήματος .
Σε τρίτα  πρόσωπα προσφέρεται αίμα μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου.

Άρθρο 3
Εθελοντές  αιμοδότες –μέλη του τμήματος, μπορούν να γίνουν μέλη και φίλοι του Συλλόγου,  ηλικίας  άνω των 18 ετών, οι οποίοι και υποχρεούνται, αν βέβαια το επιτρέπει η κατάσταση της υγείας τους να αιμοδοτούν  τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ατομικά ή και  κατά τη διάρκεια  ομαδικών  αιμοδοσιών  που  θα  οργανώνει  το Δ.Σ. του Συλλόγου.
Άρθρο 4
Οι αιμοδότες που έχουν δώσει αίμα τουλάχιστον τρεις φορές, οι σύζυγοι, τα τέκνα και οι γονείς τους  δικαιούνται  μέχρι και 5 φιάλες αίμα  σε  διάστημα  ενός  έτους. Το πλέον  των 5 φιαλών  αίμα, αν  χρειαστεί  να λάβουν, υποχρεούνται  να  το  αντικαταστήσουν  εντός μηνός  από  τη  λήψη του.

Άρθρο  5
Οι αιμοδότες που έχουν δώσει αίμα λιγότερες από τρεις φορές, δικαιούνται όσο αίμα έδωσαν.  
Άρθρο  6
Οι  μη  αιμοδότες, μέλη  και μη μέλη του Συλλόγου, δικαιούνται  μέχρι  2  φιάλες  ανά  έτος,  αλλά  υποχρεούται  να το  αντικαταστήσουν  εντός  μηνός  από  τη λήψη του. Σε διαφορετική περίπτωση  δεν  θα  ξανά  εξυπηρετηθούν. 

Άρθρο  7
Με απόφαση  του Δ.Σ. του Συλλόγου  μπορεί  να  διαθέσει μέχρι 2 φιάλες αίματος  σε  χορηγούς και φίλους,  που  βοηθούν  το  Σύλλογο  με  κάθε  τρόπο.

Άρθρο  8
Ο  αιμοδότης  δικαιούται  για  φιλικό του  πρόσωπο  μέχρι  1  φιάλη  το  χρόνο  και  θα  του  αφαιρείται  από  τις  5  φιάλες  για  προσωπική του  χρήση.

Άρθρο  9
Ο  αιμοδότης  δικαιούται  για  φιλικό του  πρόσωπο  μέχρι  2  φιάλες  αίματος  και να  αντικατασταθεί  εντός  ενός  μηνός από  την αιμοληψία. Σε  διαφορετική  περίπτωση  θα  αφαιρείται  από  την προσωπική του  χρήση.


Άρθρο  10
Το  αίμα  χορηγείται  κατόπιν  σημειώματος  που  θα  εκδίδεται  από  το Δ.Σ. του Συλλόγου  και θα υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του, προς  το τμήμα αιμοδοσίας του Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ  στο  οποίο  θα  αναγράφεται  το  ονοματεπώνυμο  του λήπτη, ο τόπος  νοσηλείας  του  και  ο αριθμός των φιαλών  που  χορηγείται, και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος  των 3 φιαλών την ημέρα. Αντίγραφο  του σημειώματος  φυλάσσεται  σε  ειδικό  φάκελο  στο  αρχείο του Συλλόγου.

Άρθρο  11
Κάθε  αιμοδότης  εφοδιάζεται  με  ειδική  κάρτα εθελοντή  αιμοδότη  όπου  αναγράφεται  το  ονοματεπώνυμο, η ομάδα αίματος και οι ημερομηνίες  κατά τις οποίες  αιμοδοτεί.
Άρθρο  12
Την  ευθύνη εφαρμογής  των άρθρων  του  κανονισμού  και τη σωστή  διάθεση  των  φιαλών  αίματος  έχει  το Δ.Σ. του Συλλόγου .

Άρθρο  13
Το  αίμα  μπορεί  να  δανειστεί   μέχρι  2  φιάλες,  σε  άλλους  συλλόγους,  με  την υποχρέωση να  επιστραφεί  εντός  μηνός .

Άρθρο  14
Με  ομόφωνη  απόφαση  του Δ.Σ. του συλλόγου  μπορεί  να  παραχωρηθεί  αριθμός  φιαλών για  κοινωνικούς  σκοπούς και έκτακτες  ανάγκες (ατυχήματα κ.λ.π).

Άρθρο  15
Αιμοδότες μπορούν να δίνουν αίμα για το αιμοδοτικό μας Τμήμα, σε οποιοδήποτε νοσοκομείο ή αιμοδοτικό κέντρο. 

Άρθρο  16
Παλιοί αιμοδότες του Τμήματος, οι οποίοι λόγω γήρατος ή για λόγους υγείας έπαψαν να αιμοδοτούν, διατηρούν όλα τα δικαιώματα αιμοδότη. 

Άρθρο  17
Ότι  δεν  προβλέπεται  από  τον  κανονισμό  της  λειτουργίας  του τμήματος αιμοδοσίας, επιλύεται  με  απόφαση  του Δ.Σ.  του  Συλλόγου. 


Το   Δ.Σ   του Συλλόγου

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με τον Σύλλογο

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος των Απανταχού Διβριωτών Φθιώτιδας, συνεχίζει την όλο ζωή και δράση πορεία του. Ιδρύθηκε στις 20 Ιανουαρίου 1970, από Διβριώτες που διέμεναν στη Λαμία, με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ...

Επικοινωνία

Πολιτιστ. Σύλλογος Διβριωτών Φθιώτιδας "Άγιος Νικόλαος".

Δημητρίου Μυλωνά 4,
Γαλανέικα Λαμίας, 35100
Τηλέφωνο: 22310 34674Email: divrilamias@yahoo.grΣτείλτε μας ένα μήνυμα